NEUROFEEDBACK TRAINING

Telefonisch informatiegesprek      gratis
Kosten per sessie (1 u)                        € 60,-

Voorafgaand aan de eerste training bespreken we de strategie. Aansluitend volgt meteen de eerste training.
De meeste mensen merken na 15 tot 20 neurofeedback trainingen resultaat: ze hebben meer innerlijke rust, meer concentratievermogen, zijn minder prikkelbaar en krijgen een positiever zelfbeeld. Kortom: je zit duidelijk beter in je vel. Bij kinderen zien we vaak een positieve terugkoppeling via school: je kind kan zijn aandacht er beter bij houden, heeft opeens meer werkjes af en gaat makkelijker met klasgenootjes om. Gemiddeld zijn 20 tot 25 behandelingen nodig voor een optimaal resultaat.

Ben je verhinderd, dan graag 24 uur van tevoren bericht, zodat wij een andere cliënt in kunnen plannen. Wanneer je zonder afmelding niet komt, zullen wij de training in rekening brengen.

Wordt de training vergoed?
Neurofeedback training bij BreinFlex wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekering. Kiezen voor neurofeedback training is dus een bewuste persoonlijke investering in je gezondheid en je geestelijk welzijn.
In sommige gevallen is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk.
* Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten vaak belastingtechnisch aftrekbaar.
* Ook vanuit het PGB kan een vergoeding mogelijk zijn. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Waarom wordt neurofeedback bij anderen soms wel vergoed?
Wanneer neurofeedback training wordt gegeven door een psycholoog met BIG-registratie, vergoeden sommige aanvullende verzekeringen een deel van de kosten. Echter: de tarieven liggen over het algemeen een stuk hoger en wanneer de maximale vergoeding bereikt is, moet u de rest zelf betalen. Uiteindelijk bent u op deze manier ongeveer even duur uit.
Overigens is het niet zo dat een psycholoog of psychotherapeut een betere training geeft. BreinFlex werkt met NeurOptimal®, een unieke stroming binnen het veld van neurofeedback. Bij NeurOptimal® zit de expertise in de software. Het systeem is zo veilig dat ‘overshoot’ – het brein te ver in een bepaalde richting sturen – niet meer tot de mogelijkheden behoort. De nadruk ligt niet op therapie en behandeling, maar op training: op het optimaliseren van het functioneren van de hersenen waardoor die meer veerkracht, flexibiliteit en stabiliteit vinden.

 

 

TRAINING & COACHING

Telefonisch informatiegesprek     gratis
Kosten per sessie (1 u)                       € 60,-

Tijdens het informatiegesprek wordt de strategie bepaald. Hoeveel sessies nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en de beoogde doelstelling.
Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten belastingtechnisch aftrekbaar omdat je werkt aan persoonlijke ontwikkeling.